Dasturiy ta'minot

Bazani tiklash uchun dasturni yuklab olish: Amaliy dastur  
Barcod generator: Beyjik tayyorlash dasturi   
DENT: Davomat Elektron Nazorat Tizimi   
Davomat hisobotini chiqarish dasturi: Davomat hisoboti   
Biometrik elektron tizimi dasturini yuklab olish: BENT  
 MS7120 Orbit Barcode Reader driver: Driver for MS7120   
  MS7120 Orbit sozlash: MS7120 Sozlash 
  vfp9sp1rt: vfp9sp1rt